L A M M K Ö T T 

 

Beställ lokalproducerat lammkött från BAGGBO LAMM.

Lammen slaktas på lokalt slakteri i början av oktober 2019.

Mer information kommer under sommaren.