L A M M K Ö T T 

Lammlådor 2018 - årets lammlådor är sålda.

Nya lammlådor i oktober 2019.

Beställ lokalproducerat lammkött från BAGGBO LAMM.

Lammen är slaktade på lokalt slakteri i närheten av Hässleholm

 

Du kan välja mellan följande styckningsalternativ:

1.

Lammet styckat benfritt, benfri stek, innanlår, filé, grytbitar och mald färs. Samtliga detaljer vakumpaketerade.

Pris 125 kr/kg. 

2.

Lammet styckat med ben för grillning. Endast mald färs är vakumpaketerat.

Pris 115 kr/kg. 

3.

Lammet styckat benfritt. Sadel kan fås enligt följande:

3.1 = hel sadel, 3.2 = kotletter, 3.3 = racks + halv sadel.

Mald färs. Samtliga detaljer vakumpaketerade.

Pris 125 kr/kg. 

4.

Lammet styckat med ben. Hel bog med ben. Hel sadel. Stek med ben.

Slag och hals mald till färs. Samtliga detaljer vakumpaketerade.

Pris 125kr/kg.

 

Inälvor 200kr/lamm.

 

Ange också om du önskar ett mindre lamm (13-17 kg),

mellanstort lamm (17-21 kg) eller stort lamm (21-25 kg).

Storlek kan inte garanteras.